Digital art 4k scene from a movie: A group of dogs and puppies, over 30 in total, in a backyard engaged in a hunting training session, with a variety of breeds and sizes participating.

sint pakkis og jaktsession

Date: 8/30/2019

By monjanse

jeg var å kjøpte takeway i ei sjappe der en tynn pakkis jobbet. jeg fikk en bestillingsglassskjerm som jeg skulle skrive på hva jeg ville kjøpe med tysj. kjetil ga meg en liten skjærekniv som jeg kunne bruke til å skrive på hva jeg ville ha. men da jeg begynte å skrive, tok pakkisen å nappet kniven fra meg og sa hissig at jeg ikke skal gjøre sånt. da sa jeg til ham at det var kjetil som sa jeg kunne bruke den. så tok jeg opp søvnlydene mine på kafeen mens jeg satt vedsiden av to jentebarn. hun ene motsa meg og var frekk, men hun andre ga meg god klem og sa at jeg er like verdt som alle andre. men da jeg sa at jeg tok opp søvnlydene mine på nettbrettet, så ville de se om jeg tok opp stmmene deres, selvom jeg løyg ved å si at jeg ikke tok opp ved det bordet, men ved det forrige bordet. i bilen der jeg satt bak på høyre sete, ville nettbrettet bare åpne sovelydene sån at jentene kunne høre dem. jeg fikk panikk og skrudde av lydene mens jeg skrek for å overdøve lydene. i bakgården fra boligen min, var det mer en 30 hunder og hundehvalper i enga. de var på jakttrening. jeg ble ufrivillig invitert til jaktsession. da måtte vi ta ekg for å sjekke om vi hadde hjertelidelse. hjertet mitt var normalt selvom det hoppet. hun som tok ekgene var lik Nina Hagelberg. hun tok et stetoskop under hver fot, for å sjekke puls i høyre fot til høyre hjertekammer, og fra venstre fot til venstre hjeryekammer. jeg fortalte om ekstraslagene jeg fikk og da presset hun brystet mitt med stetoskopet oppå, og jeg fikk vondt og ropte stopp. men hun fortsatte å presse, fordi hun var sint og gal. da kom et uregelmessig hjerteslag og hun fikk registrert det. men det var normalt. hun ekg dama var en venn av Maria Ramstad Hove, og hun sa hun skulle ønske at Maria var moren hennes, selvom hun virket mye eldre ut enn Maria. på jaktsessionen hadde vi med børser og kunne ta båttur på ti minutter men jeg valgte bort båtturen.

AI generated interpretation This dream seems to have several distinct themes and symbols that could be reflective of your subconscious thoughts and emotions. The dream begins with you in a takeaway shop, interacting with a thin person of Pakistani descent ("pakkis"). This may suggest a sense of cultural diversity or encountering unfamiliar situations. The incident with the knife being taken away by the pakkis when you were trying to write on the order screen could symbolize feelings of frustration or powerlessness in a social interaction. The interaction with the two girls in the cafe could reflect feelings of being judged or misunderstood by others. The girl who was rude might represent your internal critic or someone in your waking life who challenges you, while the girl who gave you a hug symbolizes reassurance and acceptance. The recording of sleep sounds on a tablet and the fear of being caught could suggest a fear of being exposed or judged for something you are doing privately. This may relate to a desire for privacy or a fear of being perceived negatively. The scene with the heart examination during the hunting training session may represent feelings of anxiety or stress related to physical health or emotional challenges. The unusual procedure with the stethoscope under the feet and the intense pressure on the chest could symbolize feeling overwhelmed or pressured in some aspect of your life. The mention of Maria Ramstad Hove and the woman wishing she was her mother could represent a desire for nurturing or support from a maternal figure, or a longing for a closer relationship with someone who embodies certain qualities you admire. Overall, this dream appears to reflect a mix of feelings of frustration, vulnerability, judgment, and a desire for acceptance and reassurance. It may be helpful to reflect on these themes and consider how they relate to your waking life experiences and emotions.